Zbiory

ZBIORY

Muzeum Azji i Pacyfiku prezentuje swoje zbiory on-line podzielone na dziewięć kolekcji. Zastosowany układ zasadniczo pokrywa się z podziałem geograficznym, a jednocześnie odpowiada specyfice zbiorów Muzeum. Z tego właśnie powodu z Azji Południowo-Wschodniej została wyodrębniona Indonezja, szczególnie ważna jako kolekcja założycielska, a także najliczniejsza spośród
pochodzących z krajów tego regionu. Natomiast różnorodny i rozległy obszar Azji Centralnej podzielono pod względem dominujących religii, na część muzułmańską i buddyjską. Do islamskiej części tego regionu trafił też Afganistan, ponieważ jego kultura, sztuka i rzemiosło wykazują duże podobieństwa z pozostałymi krajami, a obszar zamieszkują te same grupy etniczne. Osobny dział stanowią też prace współczesnych artystów polskich, inspirowane sztuką azjatycką i stanowiące jedyną tego typu muzealną kolekcję w Polsce. Kolekcja Muzeum Azji i Pacyfiku jest digitalizowana i udostępniana sukcesywnie. Tym samym zachęcamy do częstego odwiedzania naszej strony w poszukiwaniu nowych i ciekawych eksponatów.