Zbiory

ARCHIWUM MATERIAŁÓW WIZUALNYCH

Muzeum Azji i Pacyfiku, oprócz zabytków sztuki i kultury materialnej, gromadzi w swych zbiorach także zdjęcia, filmy i nagrania ukazujące historię i tradycje Azji i Oceanii. Archiwalny materiał w większości pochodzi z lat 60. i 70. XX wieku. Autorami zdjęć są polscy badacze, reporterzy, dziennikarze i podróżnicy. Muzeum rozpoczęło digitalizację archiwum fotograficznego i
filmowego w 2017 roku. Na początku 2020 roku cyfrowy zasób liczył już ponad 26.000 obiektów. Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Cyfrowa” digitalizowanych jest kolejne 4000 zdjęć – zbiór ten jako pierwszy zostaje udostępniony on-line. W skład udostępnionego zespołu weszły zdjęcia Andrzeja Wawrzyniaka – założyciela Muzeum Azji i Pacyfiku. Jego archiwum zawiera między innymi fotografie dokumentujące tworzenie muzealnej kolekcji. Ważny i liczny zbiór, pochodzący z wielu krajów azjatyckich, przekazał Muzeum Jerzy Chociłowski, fotoreporter związany przez wiele lat z miesięcznikiem „Kontynenty”. Ostatnią część digitalizowaną w ramach projektu stanowi archiwum dziennikarki i pisarki Moniki Warneńskiej obejmujące fotografie reportażowe pochodzące między innymi z wojny w Wietnamie. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Kultura cyfrowa”.

KOLEKCJA ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE

wyniki (9159)
Sortowanie: